گروه فنی مهندسی سجاد صنعت آماده ارائه خدمات زیر می باشد .

  • تست کلر و ph آب استخر در برنامه زمانبندی شده
  • بکواش فیلتر های استخر
  • اسید شوی محوطه استخر
  • جاروی استخر
  • سرویس و نگهداری تاسیسات استخر
  • سرویس و نگهداری پمپ های گردش آب استخر
  • . ودیگر خدمات مربوط به استخر

با ما در تماس باشید

بازدید و مشاوره از تاسیسات ساختمان شما در تمام نقاط تهران رایگان می باشد.

شماره تماس جهت بازدید : ۰۹۱۲۶۴۳۴۹۲۲

مدیریت ساخت و ساز

گندزدایی آب استخر

گندزدایی عملی است که از بیماری زایی میکرو ارگانیزم ها جلوگیری می کند. برای گندزدایی بهتر، بایستی گندزدای مناسب مورد استفاده قرار گیرد. تنها گندزدای اثبات شده برای استخرهای شنای عمومی کلر و برم هستند.

کلر زنی

کلر برای ضدعفونی کردن و از بین بردن باکتریها و اکسید کردن آلودگی های ارگانیک مورد استفاده قرار می گیرد.

زمانی که کلر به آب استخر اضافه شود، گندزدایی توسط اسید HOCL انجام می شود.

Cl2 + H2O → HOCl + HCl
اسید تولید شده باعث کشته شدن میکرو ارگانیزمها می شود.

HOCl → H+ + OCl
در PH بالا، HOCL به یون H⁺ و یون OCL⁻ تجزیه می گردد. از این رو، زمانی که PH افزایش می یابد، میزان HOCL کاهش می یابد. در PH 7.45، میزان HOCL و OCL⁻ مساوی و ۵۰/۵۰ است. بنابراین کلر در PH پایینتر تاثیر بیشتری نسبت به PH بالاتر دارد. هرچند بایستی میزان سطح PH را نیز به دقت در نظرداشت زیرا در سطح راحتی شناگر تاثیر زیادی دارد.

تست کلر

یک نمونه از عمق آب و از جایی که آب وارد اسکیمر می شود و یا نزدیک به مسیر برگشت به فیلترها بگیرید. میزانی که تست کیت به شما نشان می دهد بایستی عدد ۱.۵ppm باشد. سپس بایستی در طول روز این تست را تکرار کنید.

دمای استخر

دمای آب، به علاقه شخصی افراد بستگی دارد. استفاده کنندگان اولین افرادی هستند که از سردی آب شکایت دارند. به خاطر داشته باشید دمای بالاتر آب باعث تعرق بیشتر شناگران می شود و نتیجه آن ورود آلودگی بیشتر در آب استخر است.

به طور میانگین دمای بین ۲۶-۳۲ درجه سانتی گراد، براساس نوع استفاده از استخر پیشنهاد می گردد  و تلاش کنید دمای هوای استخر بیشتر از ۲ درجه بالای دمای آب نباشد.

جکوزی های عمومی بایستی به کنترل دما مجهز باشند تا دما به بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد افزایش نیابد.