سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی که بسیار حائز اهمیت می باشد . اما متاسفانه در اقلب ساختمان ها نادیده گرفته می شود که این بی اهمیتی به این بخش از تاسیسات میتواند خسارات بزرگی به ساختمان وارد کند .که اغلب اوقات با یک بازبینی و آچارکشی، قسمتهای مختلف تابلو برق ها اعم از موتورخانه ها ، تابلو های مشاع ساختمان ، تابلو های کنتور برق ،بانک های خازنی و …. میتوان از آسیب و خسارت به ساختمان جلوگیری کرد.
گروه فنی مهندسی سجاد صنعت با کادری مجرب و با بازدید های دوره ای منظم از تمام تاسیسات ساختمان شما محافظت می کند

قرار داد سرویس و نگهداری کلیه تاسیسات ساختمان در قالب یک قرارداد.

  • سرویس و نگهداری موتورخانه
  • سرویس و نگهداری استخر
  • سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی
  • سرویس و نگهداری اعلام و اطفاء حریق

خدمات ما

چک لیست

گروه فنی مهندسی سجاد صنعت با بازدید از تاسیسات الکتریکی ساختمان شما

اقدام به تهیه چک لسیت ،نسبت به تاسیسات موجود شما می کند تا PM منظم و قابل برنامه ریزی در برنامه کاری داشته باشیم

هوشمند سازی

طراحی و اجرای سیستم های هوشمند صنعتی و ساختمانی برای مدیریت و کنترل کردن هرچه بهتر تمامی تاسیسات ساختمان