طریقه شارژ کولر گازی در هفت مرحله

۱- ابتدا به پلاک نصب شده روی کولر خوب دقت کنید.

مواردی که باید دقت داشته یاشید .

  • نوع گازی که استفاده شده .
  • جریان یا آمپر مصرفی دستگاه .
  • و در صورتی که دستگاه شما خالی از گاز می باشد ، وزن گازی که باید تزریق شود .

۲ – درصورت شارژ مجدد کولر گازی ، اطمینان حاصل فرمایید که دستگاه شما نشتی ندارد .

۳ – کولر را در حالت سرمایش حداقل ۱۰ دقیقه روشن کنید .

نکته : ( اگر در فصل زمستان شارژ گاز انجام میدهید سنسور دستگاه را گرم نگه دارید تا دستگاه خاموش نشود )

۴ – گیج مانیفولد را با شیلنگ مربوطه به قسمت برگشت گاز دستگاه وصل کنید.

نکته 🙁 لوله برگشت بزرگ تر از لوله رفت می باشد )

۵ – مقدار فشار که قبل از شارژ گاز، گیج نشان میدهد را نگاه کنید . فشار استاندارد که گیج باید نشان دهد بین ۵۰ تا ۶۰ psi  است اگر کمتر از این اعداد باشد باید شارژ شود و اگر بیشتر باشد باید گاز را کم کنیم

 ( توجه داشته باشد که کولر باید در حالت سرمایش در حال کار باشد )

 

۶ – کپسول گازی که قبلا متناسب با مشخصات پلاک دستگاه تهیه کرده اید را به گیج مانیفولد وصل کنید و به آرامی شیر کپسول را باز کنید ( توجه داشته باشد که هرگز به یک باره تزریق شارژ نکنید ) شیر کپسول را چند باز باز و بسته کنید در فواصل منظم تا زمانی که گیج مانیفولد به ۵۰ تا ۶۰ PSI برسد .

 

۷ – توجه داشته باشد هنگام شارژ کولر یک آمپر متر به یکی از سیمهای فاز وصل کنید تا امپر دستگاه را رویت کنید تا اتمام کار ، در صورتی که شارژ شما کم باشد آمپری که کولر میکشد کم میباشد و اگر آمپر متر عددی نزدیک به عدد آمپر مصرفی دستگاه شما نشان دهد یعنی کولر شما شارژ میباشد . توجه داشته باشد که آمپر دستگاه باید حداقل ۲ تا ۳ آمپر کمتر از آمپر مصرفی شما باشد اگر بالاتر باشد دستگاه شما گاز زیاد دارد یا احتمال مشکل در موتور ….

 

تبریک  شما با موفقیت کولر گازی خود را شارژ کردید .