امروزه با رشد هر چه بیشتر صنعت ساختمان ، شاهد ساخت و ساز آپارتمان های بلند مرتبه و چند واحدی شده ام .که این ساختمان ها نیازمند یک موتورخانه و یا تاسیسات نسبت به نیاز آن می باشد.

که از حداقلی ترین امکانات این است که یک پمپ آبرسانی در ساختمان برای تامین آب مصرفی و همچنین فشار کافی برای تمامی واحد ها را داشته باشد.

برای داشتن فشار آب کافی برای ساختمان باید چند پارامتر مهم را در نظر بگیریم که از جمله آنها موارد زیر است .

۱- پمپ آب مصرفی با توان مناسب برای هر ساختمان

۲- منبع ذخیره آب

۳- منبع تحت فشار ( بالن دار )

۴ – کلید اتومات پمپ ( پرشر پمپ )

۵ – موارد ایمنی برای جلوگیری از سوختن پمپ ( فیوز ، سنسور سطح مایعات ، و ….)

۱ – پمپ ساختمان ما خیلی زود به زود استارت میزند ؟

جواب :

 • منبع بالن دار را چک کنید احتمالا سوراخ شده یا باد منبع کم شده .
 • شیر یکطرفه خراب شده است .

 

راه حل :

 • به گیج نصب شده روی پمپ نگاه کنید اگر بعداز استارت پمپ و خاموش شدن پمپ به سرعت عقربه آن پایین آمد یعنی منبع بالن دار شما مشکل دارد . ( البته بهتر است قبل از شروع تست ، خروجی آب که داخل ساختمان می رود را ببندید )
 • بعداز استارت پمپ و خاموش شدن آن خیلی سری آب ، ورودی و پشت پمپ را ببندید اگر عقربه فشار پمپ ایستاد و یا به آرامی پایین آمد یعنی شیر یکطرفه شما معیوب است .
۲ – پمپ آبرسانی دیر روشن می شود و یا دیر خاموش می شود ؟

جواب :

 • کلید اتومات تنظیم نیست ( پرشر سوئیچ ) .
 • کلید اتومات ( پرشر سوئیچ ) معیوب شده است .

 

راه حل :

 • ابتدا قاب روی #پرشر-سوئیچ را باز کنید و به طور کلی پرشر سوئیچ را بازبینی کنید و از معیوب نبودن پلاتین آنها اطمینان حاصل کنید ( اگر پلاتین ها دیده می شوند ) و بعد پرشر را تنظیم کنید .
 • اگر تنطیمات پرشر سوئیچ را انجام داده اید و نتیجه ای نگرفته اید باید پرشر تعویض شود .
۳ – تمام سیستم را چک کرده ایم پرشر سوئیچ تنظیم است منبع بالن دار سالم است و تنظیم باد شده اما فشار آب ساختمان خوب نیست ؟

جواب :

 

راه حل :

 • قبل از هر کاری که باعث هزینه های اضافی شود مسیر آب به سمت پمپ را چک کنید داخل منبع آب را چک کنید که کثیف نباشد و گرفتگی در خروجی ندارد ، شیرهای مسیر را چک کنید که کامل باز باشند .
 • گاهی اوقات امکان دارد پروانه پمپ خراب شده باید و شکستگی داشته باشد که باید قسمت پروانه بازبینی شود . ( از یک متخصص درخواست بازبینی کنید )
 • در بسیاری از ساختمان ها دیده شده که پمپ نسبت به نیاز فشار آب تهیه نشده که در این صورت پمپ قوی تری باید تهیه شود و جایگزین پمپ موجود شود .
۴ – پمپ روشن است ولی هیچ آبی پمپ نمی کند ؟

جواب :

 • پمپ هوا گرفته .
 • پشت پمپ آب قطع شده .
 • شیر یک طرفه خراب است یا اشتباع نصب شده .
 • پروانه پمپ خراب است .

 

راه حل :

 • در هنگام کارکردن پمپ به قسمت جلوی پمپ دست بزنید همان قسمتی که لوله ها بیرون آمده است اگر داغ شده نشان از آن است که پمپ هوا گرفته و نیاز به هوا گیری دارد .
 • مسیر آب را چک کنید و مطمئن باشید آب در لوله ها جاری است و منبع آب پر باشد .
 • جهت شیر یکطرفه باید در جهت رفت مسیر آب باشد و گاهی اوقات امکان دارد نافی شیر یکطرفه گیر کرده باشد آن را باز بینی کنید .
 • گاهی اوقات امکان دارد پروانه پمپ خراب شده باید و شکستگی داشته باشد که باید قسمت پروانه بازبینی شود . ( از یک متخصص درخواست بازبینی کنید )