طریقه شارژ کولر گازی در هفت مرحله

ابتدا به پلاک نصب شده روی کولر خوب دقت کنید.